Viltspår

Kursen vänder sig till dig som vill prova på spår i allmänhet och viltspår i synnerhet. Vi går igenom grunderna för viltspår och eftersök. Klöv och blod används i spåret. Detta är också en bra introduktion till alla sorters spårning även om man inte är jägare utan bara vill få igång spårintresset för hunden. Målet är att den som vill ska kunna genomföra ett anlagsprov i viltspår med domare efter genomförd kurs. Anpassning sker efter individens kunskaper och mål, alla kan vara med. Upptäck din hunds fantastiska nos!


Aktuellt kursutbud

HHK träningsgrupp