Styrelsedokument

Här samlas protokoll från styrelsemöten from 2023. Protokollen finns även under ”filer” på klubbens facebook-sida och i anslutning till klubbstugan.

Protokoll 2023-09

Protokoll 2023-07

Protokoll 2023-05

Protokoll 2023-04

Protokoll 2023-02 (årsmöte)

Protokoll 2023-01