Nyheter

Riktlinjer ang smittorisk

Som vid alla sorters virus/smittor så förutsätter vi att man stannar hemma vid tecken på sjukdom, då det finns risk att någon annan blir drabbad annars. Meddela din instruktör i så god tid som möjligt om du inte kommer på kurstillfället, om det blir flera sjuka kan kurstillfället behöva ställas in.

Under kurstillfällen gör vi vad vi kan för att inte sprida smittor, vi skyddar munnen vid hosta/nysning, tvättar händerna noga och använder handsprit.

Hundar kan också bära på smittor som ex kennelhosta och för att minska smittspridning så undviker att låta hundarna hälsa på varandra. Man tar med en egen vattenskål till sin hund och vi lånar inte varandras leksaker. Skulle hunden visa tecken på sjukdom ex snörvla, nysa, hosta mm så stannar man hemma och kontaktar sin instruktör.

Vi följer SKKs riktlinjer och du kan läsa mer om dom via länken -> SKK
Vill du veta mer om Covid-19 och vad som gäller, klicka på länken -> 1177